Phiên Á (múi giờ Tokyo)

 
phien a (mui gio tokyo)
Phiên Á bắt đầu lúc 06:00 (giờ Việt Nam), muộn hơn 1 tiếng (vào mùa đông-xuân) hoặc 2 tiếng (vào mùa hè-thu) so với phiên Úc. Tokyo được coi là trung tâm tài chính của châu Á nên nó được gọi là phiên Á là vì vậy. Các hoạt động ở trung tâm tài chính Tokyo có ảnh hưởng nhất định lên các thị trường khác trong khu vực như Hongkong, Singapore và Sydney.
 

Tính thanh khoản trong phiên này thường khá thấp, khoảng 21% tổng số giao dịch toàn thị trường. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể nhìn thấy những biến động mạnh khi có tin tức liên quan từ Nhật Bản, Úc, New Zealand và Trung Quốc, đặc biệt là vào khoảng thời gian sớm của phiên này. Những đồng tiền nổi bật trong phiên này là Yên Nhật (JPY), Đô Úc (AUD) và đôi khi là Đô New Zealand (NZD). Do đó, những cặp tiền mà bạn nên quan tâm trong phiên Á là những cặp tiền có liên quan đến JPY và AUD.

 

Bảng thống kê dưới đây cho thấy biên độ dao động trung bình (theo pip) của một số cặp tiền chính trong phiên Á:

 

Cặp tiền

Biên độ dao động trung bình*

(Phiên Á)

GBP/JPY

66

EUR/JPY

61

AUD/JPY

59

AUD/USD

56

EUR/USD

50

NZD/USD

44

GBP/USD

44

USD/CHF

36

USD/JPY

35

USD/CAD

28

EUR/GBP

21

EUR/CHF

15

* Bảng thống kê này dựa trên số liệu của chúng tôi từ 01/01/2012 đến 31/12/2012. Lưu ý rằng số liệu này chỉ phản ánh biên độ dao động trung bình trong khoảng thời gian thống kê. Không sử dụng nó để làm mẫu cho thời điểm hiện tại hoặc tương lai.